Home

HR Analytics este o companie de consultanță în resurse umane al cărei obiectiv strategic este creșterea eficienței partenerilor săi, prin soluții integrate de evaluare și dezvoltare la nivel individual și organizațional, recrutare și selecție de personal, teambuilding și training.
Scopul nostru este de a oferi răspunsuri eficiente pentru managementul performant al resurselor umane, pornind de la principiul: ”OAMENII DAU VALOARE UNEI COMPANII!”

Valorile HR Analytics

Performanţa: calitatea şi profesionalismul se regăsesc în tot ceea ce facem.
Comunicare deschisa: comunicarea reprezintă baza unui parteneriat de succes.
Parteneriatele pe termen lung: cream contextul si oferim resursele necesare unei colaborări de succes pe termen lung, cu beneficii pentru ambele părţi.
Atitudinea orientată spre client: serviciile noastre sunt adaptate astfel încât să aducă beneficii maxime clientului nostru.

Beneficiile dumneavoastră

– Asigurăm creşterea coeziunii interne şi dezvoltarea performanţelor echipelor prin intermediul programelor personalizate de training şi team-building;

– Structurăm programe care vor determina creşterea motivaţiei şi implicării angajaţilor, reducerea absenteismului şi a fluctuaţiei de personal, creşterea calităţii serviciilor oferite şi/sau a producţiei;

– Asigurăm creşterea productivităţii angajaţilor atunci când bugetul nu permite creşterea remuneraţiei sau în perioade de vârf;

– Folosim metode şi instrumente specializate de recrutare, selecţie, evaluare, dezvoltare profesională şi găsim soluţii pentru adecvarea maximă a cererii cu oferta de forţă de muncă.